Zakladatelé Relax Arte

Petra Krulichová

Vystudovala jsem ekonomii, jsem i absolventkou Masérské školy Borise Tichanovského.17 let pracuji v korporátních firmách v oboru financí a projektového managementu. Díky rodinné zátěži mám alergii, dříve i astma. Později se přidaly i problémy se zády, se střevy, ledvinami, gynekologické obtíže, ekzémy a v neposlední řadě únavový syndrom, který způsobil, že jsem na 1,5 roku přerušila práci.

Ve snaze vyléčit sama sebe jsem za posledních 20 let vyzkoušela různé metody a preparáty západní a východní medicíny. Souběžně jsem absolvovala fyzioterapeutická cvičení a psychoterapie. Zkusila jsem opakovaně fitness i kondiční tréninky, masáže, automasáže, muzikoterapii. Absolvovala jsem ozdravné kurzy a detoxikační kůry pod vedením různých lékařů i léčitelů, kineziologii, konstelace, kraniosakrální biodynamiku… Některé terapie zázračně zabraly a zdraví se mi zlepšilo, bohužel po některých terapiích, stejně jako po některých preparátech mi bylo o mnoho hůře než předtím. Zjistila jsem, že aby byl člověk zdravý a šťastný, tj. spokojený, je zapotřebí pracovat na sobě ve více směrech a zkombinovat správně možnosti péče o zdraví. Dále jsem došla k závěru, že na trhu péče o zdraví neexistuje týmová spolupráce mezi poskytovateli těchto služeb, proto je efekt jednotlivých terapií jen částečný, případně jdou jednotlivé metody proti sobě, a to jak západní tak i východní. To je také podle mne hlavní důvod, proč jsou lidé stále nemocní, ačkoliv vzniká stále více a více zdravotních zařízení. Rozhodla jsem se založit centrum,  které bude pracovat s klientem komplexně  a jednotliví terapeuti budou spolu spolupracovat s jasným cílem: ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ KLIENT. V roce 2017 jsem potkala pana Dr. Kučeru, který mi řekl, že tato myšlenka není zcela nová, že podobný projekt již existuje, nicméně nebyl nikdo, kdo by toto začal aktivně realizovat. Projekt jsme vytáhli na světlo a v roce 2018 jsme založili RELAX ARTE Sanatorium, s.r.o. V tomto roce jsme zároveň začali vést kurzy cvičení na Malé Straně, které se postupně rozeběhly a běží dodnes. Nabídku služeb jsme rozšířili o masáže, fyzioterapie, lékařské služby a kraniosakrální biodynamiku.

Jirka Kučera

Vystudoval jsem FVL UK, rok Interna ve Slaném a pak po vojně opět 11 let na Interně v Thomayerově nemocnici. Od roku 1988 jsem praktický lékař pro dospělé na Starém Městě v Praze. 35 let žiji na Malé Straně. Již v r. 1979 jsem na Malé Straně založil Sportovně-turistický Klub TURAS, nyní již třígenerační. Členstvo se po celý rok pohybuje v přírodě. Léta podporuji spolkový život, také různá cvičení v parcích i tělocvičnách Sokola i škol Malé Strany.

Propojuji život sportovněspolečenský v klubech a spolcích Kampa Střed Světa, KampaNula – benefiční Prostřené stoly pro zdravotně postižené a historické Učené Toulky Klubu Nápadníků, Klubu Šatlava, Spolku Občanů a Přátel Malé Strany a Hradčan a Klubu Za starou Prahu. Posledních 12 let se snažím o zachování genia loci Kampy, Malé Strany i Prahy 1 vůbec, pořádáním Konferencí Kampa, Malá Strana Střed Světa. Za léta vylepšování života v centru velkoměsta jsem získal v roce 2011 od primátora Hl. města Prahy cenu – Křesadlo. Posledních 20 let cvičím  taiči, čchi-kung a další zdravotně prospěšné metody, které jako místní praktický lékař doporučuji stovkám svých pacientů a četným přátelům. Poznatky a metody medicíny klasické i alternativní, jejichž spojení vede ku zdraví rychleji a šetrněji, uplatňuji od r. 2018 v Ozdravném centru – Relax Arte Sanatoriu, založeném s Petrou Krulichovou, které je inspirováno i kurzy cvičení mistra B. Tichanovského a zároveň 20 let plánovaným zařízením společně s lékaři Centra komplexní diagnostiky a terapie Prahy 6 (dříve P1).