Skupinové cvičení

Klíčové hodnoty

Skupina 8 -12 lidí

Důraz na kvalitu

Různorodost pohybu

Opakování cviků pro zapamatování

Jednoduché a srozumitelné cviky

Vysvětlení důvodu cviků

Dozor zkušených lektorů

Přizpůsobitelná úroveň

Podmínky cvičení

  • Přihlášení na lekce prosím rezervujte telefonicky nebo e-mailem
  • Lekce se platí v hotovosti na místě nebo dopředu za vybrané lekce bezhotovostně na účet 2901497674/2010. Klient obdrží fakturu jako potvrzení o úhradě.
  • Počet předplacených lekcí si klient volí sám, není zde omezení. Klient si může nevyčerpané předplacené lekce nahradit v rámci ostatních lekcí, případně převést do následujícího období.

Cena a délka cvičení

Cena: 280 Kč

Délka: 2 hod.

5 lekcí za 1200 CZK (1 lekce za 240 CZK)

Styly cvičení

Dynamické ozdravné cvičení
Jedná se o ozdravný dynamický trénink v blocích zaměřený mimo jiné na tvarování postavy. Součástí cvičení jsou např. dechová cvičení, rozcvička na klouby, základní cviky z čínské gymnastiky JAN-ŠEŇ-GUAŇ, aerobní sestava, posilovací a koordinační cvičení (např. cvičení na bosu, s terabandem) a fyzio cviky na protažení.
Zdravé jógové protažení
Cviky jsou zaměřeny primárně na ozdravení páteře a kloubů. V rámci lekcí učíme např. sestavu čchi-kung 8 kusů brokátů, speciální rozcvičku na páteř a klouby, automasáže, fyzio protahovací cviky a meditace. Střídají se 2 lektoři. Lekce jsou připraveny tak, aby si klient mohl vyzkoušet různé typy cvičení s různými lektory.
Dynamická meditace
Cviky jsou zaměřené především na doplnění energie a její harmonizaci. Cvičíme primárně prvky z čínské gymnastiky JAN-ŠEŇ-GUAŇ, dále taj-czy cjuaň („tajči“) a čchi-kung v kombinaci s koordinačním protahovacím cvičením.
Taj-czy cjuaň
(Tai-či) Učíme sestavu 24 forem ve stylu TAN.

Časový rozvrh cvičení

Pondělí

Dynamické ozdravné cvičení
18:30 – 20:30
Odkaz na Mapy

Středa

Zdravé jógové protažení
18:00 – 20:00
Odkaz na Mapy

Pátek

Dynamická meditace
18:00 – 20:00
Odkaz na Mapy

Pondělí

Dynamické ozdravné cvičení
18:30 – 20:30
Odkaz na Mapy

Středa

Zdravé jógové protažení
18:00 – 20:00
Odkaz na Mapy

Pátek

Dynamická meditace
18:00 – 20:00
Odkaz na Mapy