Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína

~

Tradiční čínská medicína (TČM) pojímá člověka jako celek. Stojí na rovnováze JIN a JANG, tedy principu ženském a mužském. Vyrovnává horkost s chladem, vnitřek s vnějškem, spodek s vrchem. TČM chápe ne-moc jako špatný tok energie, a to buď málo energie, příliš mnoho energie nebo existuje překážka v toku energie. Tam, kde proudí dobře krev, tam není ne-moc. Toto je využíváno v diagnostice i v léčbě.

Cena

Vstupní diagnostika TČM + Akupresura/Akupunktura

Cena: 1 850 Kč

Délka: 1,25 hod.

Navazující konzultace TČM + Akupresura/Akupunktura

Cena: 850 Kč

Délka: 0,5 hod.

Více informací

Diagnostika a léčba TČM
Obsahuje vyšetření pulsu a jazyka dle metod Tradiční čínské medicíny (TČM). Terapeut klientovi doporučí kombinaci bylin a stravy na jeho zdravotní stav a provede v případě potřeby akupresuru nebo akupunkturu.
Akupunktura
Akupunktura pomáhá usměrnit správný tok energie v těle. Pracuje na principu drah, zvaných meridiány, které tvoří síť a spojují jednotlivé orgány v těle.
Akupresura
Terapie vychází z principu existence tzv. reflexních bodů, tj. nervových zakončení všech orgánů lidského těla. Tyto body můžeme najít po celém těle, nicméně nejčastěji se pracuje s body na chodidlech. Stimulací reflexních bodů se odpovídající orgány uvádějí do fyzické i energetické rovnováhy.