Fyzioterapie

Cena a délka fyzioterapie

Délka: 1 hod.    Cena: 1 000 Kč

Délka: 1,5 hod. Cena: 1 400 Kč

Délka: 2 hod.    Cena: 1 600 Kč

Fyzioterapeutické metody

Reflexní terapie
Terapie vychází z principu existence tzv. reflexních bodů, tj. nervových zakončení všech orgánů lidského těla. Tyto body můžeme najít po celém těle, nicméně nejčastěji se pracuje s body na chodidlech. Stimulací reflexních bodů se odpovídající orgány uvádějí do fyzické i energetické rovnováhy.
Mobilizace a techniky měkkých tkání
Metoda, která má za cíl zlepšit hybnost oblastí na těle, kde došlo k funkční poruše. Praktikuje se při potížích pohybového aparátu, vychýlení obratlů, při skoliozách, vychýlení pánve a kloubů. Manuálním působením na kůži, podkoží, fascie a svaly se odstraňují funkční změny v pohybovém aparátu.
DNS
Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Tento koncept vypracoval Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS).Terapeut při Dynamické Neuromuskulární Stabilizaci využívá pohybového aparátu jako informačního rozhraní, ze kterého dokáže diagnostikovat poruchy a zároveň skrze něj může na tyto změny uceleně terapeuticky působit.
Léčebná tělesná výchova individuální
Výuka cviků určených na míru klientovi na konkrétní zdravotní problém.
Kineziologický rozbor
Základní vyšetření, které pomocí vstupního rozhovoru a fyzických testů zjišťuje zátěž organismu klienta a faktory, které mohou ovlivňovat klientův zdravotní stav. V rámci testů se provádějí testy svalové síly, stability a koordinace a kloubní funkčnosti.