Co je to zdraví?

~

 • Život bez ne-mocí či úrazů

 • Schopnost zvládat problémy každodenního života

 • Mít na to dostatek energie, vůle a síly

 • Když začne člověk vůli ztrácet – je mu ne-volno

 • Když už problémy (ne-moci) zvládat nemůže – je ne-mocný

 • Když ztratí energii, přichází vyčerpanost, únava, rezignace

Co je to štěstí?

~

 • Úcta a láska sám k sobě

 • Úcta a láska ke svým blízkým

 • Úcta a láska k prostředí, ve kterém člověk žije

 • Úcta a láska k činnostem, které člověk ve svém životě vykonává

Zdraví + štěstí = spokojenost

~

 • Fyzická – péče o tělo (pohyb, strava, odpočinek)

 • Spirituální – sebepoznání, práce sám na sobě, utřídění názorů

 • Emocionální – zvládání emocí (práce s emocemi)

 • Mentální – trénink mozku, kreativita, četba, studium

 • Sociální – zvládání mezilidských vztahů