Dětský den

~

téma Děti Prahy 1 opět žijí pohybem

Dne 31.5.2022 jsme se zúčastnili dětského dne na Kampě. Akce probíhala od 8 hodin ráno do
17 hodin do večera. Děti si pod naším vedením zacvičili jógu a v rámci skupinové
muzikoterapie si zabubnovali a zazpívali. Účast byla hojná a dětský den se líbil jak dětem, tak
našim instruktorům. Jsme rádi, že jsme se akce mohli zúčastnit a že jsme přispěli k tomu, že
všichni předškoláci a školáci z Prahy 1 oslavili svůj svátek pohybem. Speciální poděkování
patří instruktorce čínské gymnastiky Ing. Renatě Novákové a hudební lektorce pro děti i
dospělé Mgr. Lucii Doušové.